Valikko Sulje

Kestävyyttä ja osaamisen kehittämistä Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä

Simulaattoriopetuksella voidaan säästää merkittävästi luonnonvaroja. Kuvassa hitsaussimulaattori. Kuvaaja: Eetu Nissinen

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Samiedun strategiassa vuodelta 2022 on linjattu strategisena päätavoitteena koulutustuotteiden ja toiminnan kehittäminen vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen mukaisesti. VASKI-hanke osui tästä lähtökohdasta juuri oikeaan aikaan. Hankkeen aikana on pyritty yhtenäistämään vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja ja tavoitteita sekä kartoitettu henkilöstön osaamista vihreään siirtymään liittyen.

Osaamiskartoituksissa on löydetty vahvaa kestävän kehityksen osaamista eri koulutusaloilta, joka kuitenkin kaipaa systemaattisempaa esiin nostamista. Aiemmin asioita on katsottu melko lailla pelkästä taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta, mutta useat näihin liittyvät asiat liittyvät myös vahvasti kestävään kehitykseen, kuten esimerkiksi materiaali- tai energiatehokkuus. Kestävä kehitys otetaan nykyisin huomioon myös investoinneissa, jotka tulee perustella myös vihreän siirtymän tavoitteet huomioiden.

Samiedun ruokahuoltopalvelut tekevät hyvää työtä vastuullisuuden ja vihreän siirtymän näkökulmasta. Ruokahuoltopalveluissa on työskennellyt jo pidemmän aikaa täsmätyökykyisiä työntekijöitä. Luomu- ja lähiruokatuotteiden käyttöä on lisätty systemaattisesti, kasvisruuan tarjoaminen on lisääntynyt ja ylijäämäruokaa myydään ruokailuajan päätyttyä. Digitalisaatio on myös auttanut ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät ruokailijamääriin. Samiedussa on rakennettu järjestelmä, joka kerää kampuksittaisen läsnäolevien opiskelijoiden lukumäärän lukujärjestyksistä ja tällä vähennetään ylimääräisen ruuan valmistamista.

Kuvakaappaus Samiedun tuloskortilla. Läsnä olevien opiskelijoiden lukumäärä kampuksittain.

Tila- ja turvallisuuspäällikkö, hankkeen yhteyshenkilö

Eetu Nissinen