Valikko Sulje

Kestävän kehityksen käytännön toimenpiteitä luonnonvara-alan opinnoissa

Hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden käsitteet otetaan huomioon Koulutuskeskus Jedu:n Haapajärven yksikössä luonnonvara-osastolla myös opetusmaatilan toiminnassa.

Opetusmaatilalla on biokaasulaitos, jossa karjanlannasta ja muista sivuvirroista valmistetaan uusiutuvaa energiaa. Biokaasuprosessin jälkeen jää jäte, rejekti, jota käytetään peltojen lannoitteena. Tällöin voidaan uusiutuvan, kotimaisen energian tuotannon ohella toteuttaa kiertotalouden periaatetta ja lisätä opetusmaatilan lannoiteomavaraisuutta.

Kuva 1.: Biokaasulaitos (Kuva Marika Åvist)

Opetusmaatilalla on myös selvitetty maidontuotannon hiilijalanjälki ja keinoja sen pienentämiseksi Valio Carbo-ympäristölaskuria käyttäen. Vuonna 2021 hiilijalanjälki oli 0,85 kgCO₂e/kg EKM Valion keskiarvotuloksen ollessa 1,52 kgCO₂e/kg EKM.

Kuva 2: Valio Carbo maidon hiilijalanjälki tulos

Peltoviljelyssä on otettu käyttöön keinoja, joiden tarkoitus on edelleen pienentää hiilijalanjälkeä: pihapellon nurmilohkolla kasvaa monilajinen Carbo-laidunnurmiseos, joka on kehitetty lisäämään satoa ja tehostamaan nurmikasvuston hiilensidontaa äärevissä sääoloissa. Nurmisatoa korjattaessa kasvustoon jätetään entistä korkeampi, yli 10 cm sänki, jolloin nykyisen tiedon mukaan kasvusto lähtee kasvamaan nopeammin ja sitoo hiiltä tehokkaammin. 

Maan kasvukunnon parantamiseksi on syväjuuristen kasvien käytön lisäksi loppukesällä tarkoitus kuohkeuttaa maata ja parantaa juurten kasvukykyä rikkomalla tiivistynyttä maakerrosta jankkuroimalla.

Opetusmaatila on käytännönläheinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat saavat käytännön malleja luonnonvara-alan kestävän kehityksen toimista ja jossa testataan tulevaisuuden toimintamalleja.

Kirjoittajana Päivi Junttila, Lehtori Koulutuskeskus Jedu