Valikko Sulje

Asiantuntijatukea tarjolla

Sanapilvi, jossa korostuvat: vastuu, kiertotalous, ympäristö, luonto, tulevaisuus, yhteistyö, lapset...

Työpaketti 8 tarjoaa asiantuntijatukea kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen tuokin selkeyttä ja systemaattisuutta tapaan, jolla oppilaitos tavoittelee kestävyyttä.

Sanapilvi, jossa korostuvat: vastuu, kiertotalous, ympäristö, luonto, tulevaisuus, yhteistyö,
Sanapilvi kestävän kehityksen ohjelmatyöstä

Syksyllä työpaketissa tuetaan ohjelmatyötä seuraaviin keinoin:

  1. Tutustumalla vastuullisuuden osaamislupauksiin: Osaamislupauksilla vastuullista ammattitaitoa -webinaari 19.9. klo 14-15 – VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus
  2. Järjestämällä verkkokoulutusta kestävä tulevaisuus -ajatteluun oppilaitosten henkilöstölle: Johdanto kestävään tulevaisuuteen – Verkkokoulutus ammatillisen koulutuksen henkilöstölle – VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus
  3. Järjestämällä kehittäjätiimeille vertaistapaamisia: https://forms.office.com/r/rQyzC3y5ft

Iloa ja intoa ohjelmatyön edistämiseen kaikille!

Tiina Taipala, Sykli