Valikko Sulje

Ammattiosaajat ovat kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän avainpelaajia

Ekologisella jälleenrakennuksella kiire

Sitra julkisti tammikuussa Megatrendit 2023 -katsauksen, joka kuvaa tulevaisuuteemme voimakkaimmin vaikuttavia kehityskulkuja. Kaiken keskiössä on ekologinen kestävyyskriisi ja luonnon kantokyvyn mureneminen. Tämä on todellisuutta jo nyt, eikä jossain kaukana horisontissa siintävä ilmiö. Raportin viesti on kirkas: ekologiselle jälleenrakennukselle on kasvava kiire.

Ammatillinen koulutus tavoittaa laajasti

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli ja vastuu muutoksen suunnan ohjaajana, kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä. Tämä perustuu ensinnäkin ammatillisen koulutuksen suureen opiskelijavolyymiin. Vuonna 2021 ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä oli 342 000 eli joka kymmenes työikäisestä väestöstä osallistui ammattiopintoihin. Toiseksi ammatillisen koulutuksen kohderyhmä on laaja. Se kattaa niin oppivelvolliset nuoret, vailla perusasteen koulutuksen jälkeistä tutkintoa olevat, työssä olevat, ammatinvaihtajat, työttömät kuin työttömyysuhan alaiset.

Ammatillisen koulutuksen koko toiminnan perustana on monipuolinen työelämäyhteistyö. Tavoitteena on, että yhteistyöstä hyötyvät sekä opiskelijat että työelämä. Työelämäjaksoilla opiskelijat pääsevät tutustumaan aidoissa ympäristöissä kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän ratkaisuihin. Toisaalta myös opiskelijat voivat toimia muutosagentteina työelämän suuntaan tuoden mukanaan työpaikalle tuoreita oppeja esimerkiksi erilaisista hiilikädenjälkitoimenpiteistä.

Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn tekemän jäsenkyselyn (2021) mukaan merkittävä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä toteuttaa TKI-toimintaa. Monet hankkeista liittyvät kestävään kehitykseen. Mikäli halutaan saavuttaa eri toimialojen laajamittaista uudistumista, tulee vihreän siirtymän ratkaisuja kehittää yhä enenevästi TKI-ekosysteemeissä, joissa toimijoina ovat työelämän ja korkeakoulujen lisäksi myös ammatillisen koulutuksen järjestäjät.   

VASKI-hankkeessa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen kestävyyttä

Ekologisen kestävyyskriisin suuntaa on vielä mahdollista kääntää, mutta se vaatii monia eri tason toiminnallisia sekä ajatuksellisia muutoksia. Opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa VASKI-hankkeessa vahvistetaan ekologisen kestävyyden huomioimista ammatillisen koulutuksen järjestäjien kaikessa toiminnassa kehittämällä mm. toimintakulttuuria, johtamiskäytäntöjä, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. Kehittämistyössä on mukana suuri osa ammatillisista oppilaitoksista. Hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, jonka esittelytilaisuus on 8.6.2023. Merkkaa tärkeä päivä jo kalenteriisi!

Satu Ågren
johtava asiantuntija
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE