Valikko Sulje

Tekoja kestävän kehityksen edistämiseen

Kuvassa 7 erilaista pientä muovista jätteiden lajitteluastioita.

Kestävän kehityksen termistö ja selkokielisyys

Olemme pohtineet, miten kestävän kehityksen sanasto aukeaa opiskelijoille. Monet termit ovat käsitteellisiä ja sanoina hyvin pitkiä, esimerkkeinä ekososiaalinen sivistys, ekologinen jalanjälki, yhteiskuntavastuu ja globaalikasvatus. Miten kestävän kehityksen eri tulokulmia voidaan selkokielistää?  Tavoitteenahan on, että jokaisella kansalaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua keskusteluun ja toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. VASKI-hankkeen tavoitteena on lisätä toimijoiden tietoisuutta, kehittää osaamista sekä edistää vihreää siirtymistä. Hankkeen toteutuksissa tuleekin mahdollisuuksien mukaan huomioida eri kohdissa (esimerkiksi eri viestintäkanavissa, materiaaleissa ja julkaisuissa) selkokielisyys, jotta jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa ja hyödyntää hankkeen tuottamat materiaalit ja hyvät käytänteet.

Kuvassa 7 erilaista pientä muovista jätteiden lajitteluastioita.

Opiskelijoiden näkemyksiä kestävästä kehityksestä opetuksessa ja oppimisympäristöissä

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, jonka kaikilla opiskelijoilla on erityisen tuen peruste. Kysyimme Spesian opiskelijoiden mielipiteitä kestävästä kehityksestä. Kysymykseen mikä toimii hyvin opetuksessa ja oppimisympäristöissä, saimme erilaisia kommentteja liittyen materiaalien ja energian käyttöön ja kierrättämiseen. Myös kulkeminen työelämäpaikoille oli oivallisesti huomioitu.

  • ”Opettajan antama opetus ja tuki toimii meillä hyvin.” -Satu
  • ”Käveleminen ja pyöräileminen työpaikoille.” -NinnuKuvassa

Tekstiili ja muotialan oma jätteiden lajittelupiste. Kuvaaja: Marja-Leena Venäläinen

Olemme onnistuneet

Toinen pohdittava kysymys opiskelijoille oli: Missä olemme onnistuneet? Saimme tähän runsaasti vastauksia liittyen taloudelliseen kestävyyteen. Opiskelijoiden mielipiteet ja ideat liittyivät toimivaan kierrätykseen ruokailussa, siivoukseen ja ympäristöystävällisten siivousaineiden käyttöön eri tilanteissa. Useat mielipiteet liittyivät sosiaaliseen kestävyyteen, varsinkin yhdenvertaiseen kohteluun.

”Toisten kunnioittaminen on hyvä asia tässä koulussa.” -Jasmin

”Kiusaamista on esiintynyt vähän”- Kristian

”Tasa-arvoinen kohtelu oppilaitoksessa” -Elli

”Saan olla oma itseni Spesiassa. Kaikki kyllä saa olla juuri sellaisia kuin ovat ja se on hyvä,  hyväksytään toisten tavat, eri maiden kulttuurit. Ja otetaan kaikkien mielipiteet”-Veeti

Kuvassa on liitutaulu, jossa on yliviivattu sana "Problem" ja jätetty esiin sana "Solution".

Kehittämiskohteitakin on

Uudet energiamuodot ja uusien kestävien ratkaisujen käyttöönotto nousi esille kysyttäessä mitä pitäisi edelleen kehittää. Opiskelijoiden ehdotukset ovat ratkaisukeskeisiä ja suurin osa on jo nyt arjessa helposti toteutettavia. Kestävän kehityksen keskeisten teemojen löytäminen ja esille nostaminen osaamisaloilla on tärkeää. Keskeisten termien avaaminen ja siirtäminen arkeen toiminnaksi auttavat opiskelijaa ymmärtämään, mitä kestävä kehitys käytännössä tarkoittaa.

”Ei aina kuljeta autolla. ”– Jami

”Lähiruokaa.” -Jasmin

”Oppilaitokselle mahdollisesti tuuli- ja aurinkoenergialla sähköä”. -Kristian

”Sadeveden talteenotto, käyttö esimerkiksi puutarhan hoidossa”. -Niko

Kestävän kehityksen olohuone. Monta tuolia,

Kestävän kehityksen olkkari

Spesian Turun kodinhuoltajien tiloissa on huone nimeltään ”Kestävän kehityksen olkkari”. Matto ja tyynyjen täytteet on valmistettu kierrätysmateriaalista. Pöydällä oleva liina on tehty kangaskaupassa myytävistä palakankaista ja seinillä on tauluja, joissa kerrotaan, kuinka kestävä kehitys on huomioitu tilojen kalustuksessa ja sisustuksessa. (Kuva Leena Vähäaho)

Spesian opiskelijoiden Roosan ja Tarun toiveisiin on helppo yhtyä; ”Pysyä ajan ja alan hermoilla.”

Blogin kirjoittivat:

Ammattiopisto Spesian koulutusjohtajat Päivi Laalo-Hokkanen ja Jaana Myyryläinen