Valikko Sulje

Avainsana: TP 7.

VASKI-hankkeen TP 7 Info/keskustelutilaisuus / Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta, laskentatyökalu

Ihminen kävelee farkuissa rannalla ja hiekkaan jää jalanjäljet. Kuvassa lukee valkoisella pohjalla teksti "hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta".

VASKI-hankkeen TP 7, Tule keskustelemaan, kysymään hiilijalanjäljen laskennasta ja siihen liittyvästä työkalusta. Liittymislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdmMjkxMzctNWZlZC00N2UyLWJhNTktNmE5MDllNzliMDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fce65e3-c62d-4510-b526-ea15adf6e184%22%2c%22Oid%22%3a%221d649ec4-bee5-4039-a7f6-1cc64dc8398b%22%7d Tervetuloa mukaan!