VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
vaskihanke, vastuullisuus; kestävä kehitys; ammatillinen koulutus
Hankkeen logo ja teksti vaski.info.
facebook  twitter  linkedin  instagram 

Keväinen tervehdys!

Tämä on valtakunnallisen VASKI-verkoston koordinointihankkeen ensimmäinen uutiskirje, josta löytyy inspiroivaa tietoa sekä VASKI-osatoteuttajille että hankkeen ulkopuolisille tahoille.

VASKI -hankkeen ydintavoitteena kestävyystiekarttatyö
Hankkeen alkutaipaleella on yllättänyt erityisesti laajan hankeverkoston toimijoiden innokkuus ja aktiivisuus sekä pitkälle viedyt ja monipuoliset toimintamallit kestävän kehityksen edistämisessä. Toisaalta on ollut haastavaa rakentaa kokonaisuutta, jossa kaikki mukana olevat…
Lue lisää...
Kestävyystiekartan rakentaminen käynnistyi Delfoi-kyselyllä ja arvokeskustelulla
Huhtikuun alussa järjestetty Ammatillinen koulutus kestävän tulevaisuuden tekijänä -webinaari kokosi yli 120 VASKI-hankkeen verkoston jäsentä keskustelemaan koulutuksen tulevaisuuden arvoista ja tehtävistä. Samalla käynnistyi ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan rakentaminen. Arvokeskustelun kiinnostavinta antia…
Lue lisää...
Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri
Työpakettimme käynnistyi 11.3.2022 pidetyllä aloitustapaamisella, jossa kokoonnuimme koko tämän työpaketin verkoston voimin. Tilaisuudessa kuulimme ensin työpaketin vetäjän Perho Liiketalousopiston kestävyystyöstä ravintola-alan koulutusalajohtaja Marja Hemmin kertomana ja tulevaisuudennäkymistä rehtori Juha Ojajärven…
Lue lisää...
Osatoteuttajaesittely: Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuustyöryhmä - VASKI-hankkeen työrukkaset
"Vastuullisuustyöryhmän tavoitteet tälle vuodelle ovat: laadimme Suomen Yrittäjäopistolle vastuullisuusohjelman, lisäämme henkilöstön osaamista kestävän kehityksen asioista, saamme kestävän kehityksen teemat koko talon tietoisuuteen sekä eri alojen tutkintoihin (sisäisen viestinnän parantaminen) sekä…
Lue lisää...
Luonto, rakas erityisoppilaani
Pedagogiikka tarkoittaa tapaa, jolla opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä kasvatuksellisia periaatteita. Pedagogiikka rakentaa siltoja oppijan ja sivistyksen välille. Siltoja tarvitaan yhtä monta, kuin on kulkijaa.
Lue lisää...
Kohti merkityksellistä alueiden ja työelämän kehittämistä
Alueiden ja työelämän kehittäminen -työpaketti on polkaistu käyntiin yhteisten tavoitteiden luomisella. Maaliskuulla pidetty hybridipaja aloitettiin osatoteuttajien esittäytymisellä ja työpaketin esittelyllä. Tavoitteena oli yhdessä keskustellen muokata työpakettia ja luoda aikataulua vuodelle…
Lue lisää...
Osaamisen kehittäminen -työpaketin terveiset
Osaamisen kehittäminen (TP 5) Vaski hankeen työpaketti 5, Osaamisen kehittäminen on saanut hyvän alun ja on pitänyt kaksi yhteistä kokousta. Työpakettiin on osallistunut hieno ja aktiivinen porukka. Keskiössä tähän saakka…
Lue lisää...
Ennätysmäisen suuri verkosto toimii
VASKI-verkoston koosta kertoo se, että VASKI-teamsissa on kirjoitushetkellä 258 jäsentä ja lisäyspyyntöjä tulee useita viikossa. Kannattaakin laittaa itselle tärkeät kanavat seurantaan, jotta pysyy ajan tasalla!
Lue lisää...
Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
Hiilijalanjäljen mittaamista ja seurantaa koordinoi Ammattiopisto Luovi. Osatoteuttajina Työpaketti 7:ssä on kaikkiaan 32 koulutuksen järjestäjää. Osatoteuttajilta tiedusteltiin halukkuutta toimia hankkeen ydinryhmässä. Mukaan ilmoittautui viisi koulutuksen järjestäjää: Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, SASKY…
Lue lisää...
Työpajoista puhtia kestävyystiekarttatyöhön
Yhteiskehittäminen innosti AMKEpäivien yleisöä. Työpajoissa syntyi paljon mielekästä keskustelua OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainisen alustuksen pohjalta. Työpajoissa pohdittiin ammatillisen koulutuksen tulevaisuuskuvia eri teemojen näkökulmista. Työpajan päätyttyä työpajojen vetäjät…
Lue lisää...
Asiantuntijatuki oppilaitosten omaan kestävän kehityksen ohjelmatyöhön
Työpaketissa 8 aloitettiin yhteistyö oppilaitoskohtaisilla aloituskeskusteluilla. Osallistuvien oppilaitosten edustajat varaavat Syklin asiantuntijalta ajan tapaamiselle, jossa keskustellaan oppilaitoksen kestävän kehityksen tavoitteista, tähänastisista saavutuksista sekä tuen tarpeesta hankkeen aikana. Monet ovat keskustelun…
Lue lisää...
Siirry VASKI.info-tapahtumakalenteriin

Tietoa hankkeesta

  • VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä
  • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista
  • VASKI:n budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, joten sen suuruus on koko OPH:n ohjelmasta yli 70 %
  • Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys
  • VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia
  • Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta
  • Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan
  • VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Poistu listalta   |   Hallitse tilauksiasi   |   Näytä verkossa
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
https://vaski.info/
© VASKI-hanke