VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
vaskihanke, vastuullisuus; kestävä kehitys; ammatillinen koulutus
facebook  twitter  linkedin  instagram 
VASKI-hankkeen uutiskirje  Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kuudes uutiskirje, josta löytyy inspiroivaa tietoa niin VASKI-osatoteuttajille kuin muillekin. Joulutervehdys. Hankkeen logo ja ophrahoittaa-logo.
Kestävyystiekartan peruspalikat kohdalleen
Kuvituskuva ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan aloituskuvasta.

Toukokuussa viilaamme verkostona kestävyystiekartan sellaiseen kuntoon, että työn jalkautus voi alkaa syksyllä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat ottaa tiekartan käyttöön omassa työssään. Siksi yhteiskehittämisen tässä vaiheessa on tärkeää saada peruspalikat ja sisällöt kuntoon – mitä juuri sinä tarvitsisit kansalliseen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaan?

Hankkeen viimeisen puolen vuoden aikana kehitämme kestävyystiekarttaa esimerkiksi lisäämällä hyviä käytänteitä ja kuvauksia tapauksista entisestään. Tahdon korostaa, että kestävyystiekartan kehitys ei suinkaan pääty kesään. Tahdomme säilyttää tiekartan muutoksiin mukautuvana ja ajassa kehittyvänä.

Kestävyystiekartan yhteiskehittämiseen voi osallistua monella tavalla. Työpakettien tilaisuuksiin osallistumalla tieto kulkeutuu tiekartan sisältöjen suunnittelijoille ja toteuttajille. Padlet toimii avoimena osallistumisalustana kestävyystiekartan yhteiskehittämiseen. Vastaukset ovat julkisia ja anonyymeja. https://padlet.com/siniraitaaho/kestavyystiekartta Tämän lisäksi minuun saa olla milloin tahansa yhteydessä sähköpostilla kestävyystiekarttaan liittyen.

PS. 8.6.2023 tapaamme monien kanssa Porin Yyterissä, kun esittelemme kestävyystiekarttaa. Tulemme tiedottamaan kestävyystiekartasta lisää tilaisuuden jälkeen.

Terveisin,

Sini Raita-aho, projektisuunnittelija

sini.raita-aho@sataedu.fi

Paleface tähditti opiskelijoille suunnattua valtakunnallista Vaskihaaste-kampanjaa
Kuuntele tästä räppäri Palefacen tervehdys ja hänen kekelupauksensa!
Vaskihaaste-kampanja innoitti opiskelijoita jättämään vastuullisuuden ja kestävän kehityksen lupauksia
Tunnelmakuvia Kiertofest-messuilta. Ihmisiä ja lupauksia.

Vaskihaaste-kampanjan ideana oli vahvistaa ammattiin opiskelevien nuorten ja aikuisten positiivista ilmastoon ja ympäristöön liittyvää kädenjälkeä, vihreää siirtymää ja edistää vastuullisen ammatti-identiteetin kehittymistä.

Opiskelijat jättivät opettajien, ohjaajien ja opiskelijakuntien ohjaamina lupauksia koko huhtikuun ajan 2023. Vaskihaaste-kampanjaan osallistui lähes 5000 henkilöä ympäri Suomen! Loistavaa!

Katso lisää kampanjan tunnelmakuvia ja lupauksia yhteistyö- ja ideointialustalta (Padlet)

Katso tästä tuloslähetyksen tallenne. 

Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille, teimme yhdessä mahtavan kampanjan!

Annan mielelläni lisätietoja:

Virve Rinnola (virve.rinnola(a)sataedu.fi)

Vastuullisuusviestinnän asiantuntija

Selaa VASKI-hankkeen tapahtumakalenteria ja tutustu kaikkiin tulossa oleviin tapahtumiin!
Siirry VASKI.info-tapahtumakalenteriin

Tietoa hankkeesta

  • VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä
  • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista
  • VASKI:n budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, joten sen suuruus on koko OPH:n ohjelmasta yli 70 %
  • Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys
  • VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia
  • Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta
  • Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan
  • VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Poistu listalta   |   Hallitse tilauksiasi   |   Näytä verkossa
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
https://vaski.info/
© VASKI-hanke