VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
vaskihanke, vastuullisuus; kestävä kehitys; ammatillinen koulutus
facebook  twitter  linkedin  instagram 
VASKI-hankkeen uutiskirje  Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kuudes uutiskirje, josta löytyy inspiroivaa tietoa niin VASKI-osatoteuttajille kuin muillekin. Joulutervehdys. Hankkeen logo ja ophrahoittaa-logo.
Kestävyystiekartta on koko hankkeen yhteinen tuotos ja tärkeä osa vaikuttavuutta
prosessikuva

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta on tapa koota Vaski-hankkeen tuotokset yhteen ja edistää hankkeen tavoitteiden toteutumista. Vaikka kestävyystiekartta on oma työpakettinsa, se on kaikkien Vaski-hankkeen toimijoiden yhteisen työn tulosta. Muista siis osallistua sen yhteiskehittämiseen niin alueellisten työpajojen kuin työpakettien tapahtumienkin kautta.

Jokaisella Vaski-verkoston jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa tiekarttaan, ja konkreettisesti se onnistuu esimerkiksi laittamalla aiheesta sähköpostia projektisuunnittelijalle sini.raita-aho@sataedu.fi.

Kestävyystiekartta rakentuu vaiheittain

Kestävyystiekartan muodostuminen tapahtuu kuin salaa työpakettien työskentelyn taustalla sekä luonnollisesti sen kehittämiseen tarkoitettujen työpajojen ja tapaamisten kautta. Tähän mennessä kestävyystiekarttaa on muodostettu esimerkiksi Delfoi-kyselyiden avulla.

Alueelliset työpajat kirkastivat ajatusta ammatillisen koulutuksen roolista vuonna 2030. OKKA-säätiön Erkka Laininen koosti vuoden 2022 työskentelyn tulokset alla olevaan kuvioon, jossa kuvataan kestävän ammatillisen koulutuksen teemoja ja sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan.

Koordinaatioryhmä kokoontui edistämään kestävyystiekartan yhteiskehittämistä

Tammikuussa 2023 Vaski-hankkeen koordinaatioryhmä kokoontui Forssaan. Kahden päivän aikana tiivistettiin kestävyystiekartan tavoitteita ja sanallistettiin yhdessä sitä, mitä tahdomme kestävyystiekartalla viestittää. Yhdessä pohdimme myös kestävyystiekartan rakennetta ja sitä, mitkä asiat ovat kaikista tärkeimpiä saada mukaan valtakunnalliseen tiekarttaan.

Kestävyystiekartta muodostetaan ThingLink-oppimisympäristön avulla

Kevään 2023 aikana kestävyystiekarttaa koostetaan ThingLink-oppimisympäristöön, jonka etuja ovat esimerkiksi rajattomuus ja muokattavuus. Tiekartta rakennetaan avoimessa prosessissa, johon tahdotaan osallistaa mahdollisimman laaja verkosto. Kevään työskentelyä tulee ohjaamaan Delfoi-kysely, joka kohdennetaan aiempaa laajemmalle kohderyhmälle.

Vielä ehdit mukaan viimeisiin alueellisiin työpajoihin

Maaliskuussa järjestetään toinen kierros alueellisia työpajoja, joissa on tarkoitus arvioida ja kehittää sen hetkistä tiekartan rakennetta ja sisältöä. Kestävyystiekarttaa juhlistetaan 8.6. Porissa järjestettävässä tilaisuudessa, jonka jälkeen työtä lähdetään jalkauttamaan oppilaitosten arkeen.

Kevään aluetyöpajat

HUOM! Aiemmissa tiedoissa on ollut virhe, joka on korjattu 9.1.2023 hankkeen tapahtumakalenteriin. Pahoittelut asiasta!

Alla on oikeat tiedot:

13.3. Espoo klo 10-14:30

15.3. Kuopio klo 10-14:30

27.3. Ulvila klo 10-14:30

29.3. Oulu klo 10-14:30

Lisätietoa aluetyöpajoista ja ilmoittautumisohjeet

Tehdään yhdessä ammatillisesta koulutuksesta kestävämpää ja vastuullisempaa!

 

Huhtikuussa opiskelijat ovat toiminnan painopiste - onhan teidän oppilaitoksessa suunnitelmat jo käynnissä?
Sinut on haastettu mukaan Vaskihaaste-kampanjaan. Jätä oma kestävän kehityksen ja vastuullisuuden lupauksesi link.webpropol.com/vaskihaaste.

Vaskihaaste-kampanja on kaikille ammatillisille oppilaitoksille suunnattu maksuton kampanja, joka on toteutettu Opetushallituksen Vihreän siirtymän VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeen, SAKU ry:n, KESTU -hankkeen, AMKE ry:n, SAKKI ry:n sekä OSKU ry:n yhteistyönä. Haastamme mukaan kaikki Suomen ammatilliset oppilaitokset ja ammattiin opiskelevat. Vuonna 2023 Vaskihaaste-kampanja järjestetään käsi kädessä SAKU ry:n Liikevirtaa -kampanjan kanssa.

Katso kampanjan tietoiskuvideo

Vahvistetaan yhdessä vihreää kädenjälkeä

Vaskihaaste-kampanjan ideana on vahvistaa ammattiin opiskelevien nuorten ja aikuisten positiivista ilmastoon ja ympäristöön liittyvää kädenjälkeä, vihreää siirtymää ja edistää vastuullisen ammatti-identiteetin kehittymistä. Opiskelijat jättävät opettajien, ohjaajien ja opiskelijakuntien ohjaamina lupauksia koko huhtikuun ajan 2023.

Siirry tästä kampanjasivustolle

Lupauksia voi jättää tästä jo nyt!

Kampanjasta järjestetään etukäteen tiedotustilaisuuksia

Kampanjasta järjestetään ennakkosparraukset, jotka ovat keskenään erilaiset. Puhujat tarkentuvat vielä. Lisätiedot ja liittymislinkki löytyy: vaski.info/tapahtumat:

22.2.2023 klo 14:00-14:30 Vaskihaaste osallistaa koulutuksen järjestäjät ja opiskelijat -tietoisku 

Puhujina: Satu Ågren, johtava asiantuntija, varatoimitusjohtaja, AMKE ry, Elisa Brusila, koulutuskoordinaattori, SAKU ry ja Virve Rinnola, vastuullisuusviestinnän asiantuntija, VASKI-hanke/Sataedu

22.3.2023 klo 14:00-15:00 Yhdessä kohti Vaskihaastetta

Puhujina: Maiju Salonen, kehitysjohtaja, VASKI-hanke/Sataedu, Elisa Brusila, koulutuskoordinaattori, SAKU ry ja Virve Rinnola, vastuullisuusviestinnän asiantuntija, VASKI-hanke/Sataedu

sekä teemakuukauden varsinaiset tilaisuudet:

3.4.2023 klo 10:00-11:00 Vaskihaasteen starttiwebinaari

Puhujina: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, Sataedu, Satu Ågren, johtava asiantuntija, varatoimitusjohtaja, AMKE ry, Elisa Brusila, koulutuskoordinaattori, SAKU ry ja Virve Rinnola, vastuullisuusviestinnän asiantuntija, VASKI-hanke/Sataedu

17.4.23 klo 10:00-11:00 Vaskihaasteen tehoviikon tsemppiwebinaari

Puhujina: Elisa Brusila, koulutuskoordinaattori, SAKU ry ja Virve Rinnola, vastuullisuusviestinnän asiantuntija, VASKI-hanke/Sataedu

27.4.23 klo 10:00-11:00 Vaskihaasteen tuloslähetys

Puhujina: Elisa Brusila, koulutuskoordinaattori, SAKU ry ja Virve Rinnola, vastuullisuusviestinnän asiantuntija, VASKI-hanke/Sataedu

Yhdessä saamme opiskelijat mukaan ja kampanjan onnistumaan!

Askeleita kohti kestävän kehityksen ohjelmaa – Missä oma oppilaitoksesi menee?

Oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyö on yksi tapa kulkea kohti kestävää tulevaisuutta. Kestävän kehityksen ohjelma kiteyttääkin ohjelmatyöksi oppilaitoksen näkökulmasta olennaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Monet oppilaitokset tekevät yhä kunnianhimoisempaa ohjelmatyötä, jossa tavoitellaan paitsi hiilineutraaliutta, myös tiedostetaan oppilaitoksen luontovaikutukset ja arvioidaan oppilaitoksen kädenjälkeä ympäröivään yhteiskuntaan.

Tiedäthän oman tilanteesi?

VASKI-hankkeen työpaketti 8:n tukee oppilaitoksia ohjelmatyössä. Työpaketin oppilaitosten ohjelmatyön tilannetta arvioiva kysely sopii myös yleisemmin oman oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyön vaiheen arviointiin. Luo katsaus oman oppilaitoksen tilanteeseen ja anna palautetta kyselystä täällä: https://forms.office.com/e/a8w0KKeMEB

Selaa VASKI-hankkeen tapahtumakalenteria ja tutustu kaikkiin tulossa oleviin tapahtumiin!
Siirry VASKI.info-tapahtumakalenteriin

Tietoa hankkeesta

  • VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä
  • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista
  • VASKI:n budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, joten sen suuruus on koko OPH:n ohjelmasta yli 70 %
  • Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys
  • VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia
  • Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta
  • Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan
  • VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Poistu listalta   |   Hallitse tilauksiasi   |   Näytä verkossa
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
https://vaski.info/
© VASKI-hanke