VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
vaskihanke, vastuullisuus; kestävä kehitys; ammatillinen koulutus
facebook  twitter  linkedin  instagram 
VASKI-hankkeen uutiskirje Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kuudes uutiskirje, josta löytyy inspiroivaa tietoa niin VASKI-osatoteuttajille kuin muillekin. Joulutervehdys. Hankkeen logo ja ophrahoittaa-logo.
Kestävyystiekartan laadinnassa katse tulevaisuudessa
prosessikuva

Kestävyystiekartalle selkeä tarve

Kestävyysmurros tarkoittaa merkittäviä tekoja ja systeemistä muutosta kohti kestävämpää Suomea. Tarvitaan vihreää siirtymää tukevaa uutta osaamista, uusia rakenteita sekä uusia ajattelun ja toiminnan tapoja. Näihin muutoksiin vastaamiseksi laaditaan koko ammatilliselle koulutukselle kestävyystiekarttaa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -valtionavustushankkeessa.

Hankkeen tavoitteet ovat korkealla. Nyt ei olla perinteisen kehittämistoiminnan äärellä, vaan raivataan tietä systeemiselle muutokselle ja uudistumiselle. Se edellyttää vahvaa tahtotilaa ja sitoutumista sekä viestintää jokaisessa hankkeessa mukana olevassa oppilaitoksessa, mutta myös koko ammatillisen koulutuksen kentässä.

Kestävyystiekarttatyö on jo pitkällä

VASKI-hanke on nyt puolivälissä ja hyvä pysähtyä tarkastelemaan mitä on saatu aikaan sekä varmistaa oman organisaation osallistuminen ja sitoutuminen hankkeeseen. On ollut hienoa nähdä kaikki se innostus ja yhteistyö, mitä jo nyt on tehty ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan valmistelussa. VASKI-hanke ja sen puitteissa tehtävä yhteistyö antaa selkänojaa ja paljon tukea oppilaitoksissa tehtävälle työlle. Todellinen tavoite on kuitenkin pidemmällä tulevaisuudessa ja matka kohti kestävämpää tulevaisuutta jatkuu hankkeen jälkeen.

Hankkeen aikana syntyvälle ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkostolle määritellään ensi vuonna toimintamalli, jotta se voi toimia tiedonvaihdon ja kokemusten vaihdon paikkana sekä tukea laajemmin kestävän kehityksen työssä.

Opetushallitus kutsuu jo nyt pohtimaan, millaisia toiveita ja tarpeita teillä olisi jatkossa yhteiselle työskentelylle ja vuorovaikutuksen tavoille. Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä ja yhteistyön avulla voidaan rikastaa omia ajatuksia ja saada uusia vinkkejä tarvittaviin muutoksiin.

Anne Liimatainen ja Jaana Villikka-Storm

Opetushallitus

Laskuri testausta vaille valmis

Hiilijalanjäljen mittaamisen työkalu

VASKI-hankkeen työpaketissa 7 Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta yhtenä tavoitteena on luoda yhteiset laskentaperusteet ja työkalu ammatillisten koulutuksen järjestäjien hiilijalanjäljen laskemiseksi.

Hiilijalanjälkilaskurin pohjana GHG-metodi

Työpaketin kehittämisessä sitouduttiin GHG-metodiin, joka on suomessa yleisesti käytössä oleva laskennan viitekehys ja se on vapaasti käytettävissä. Vaikka GHG antaakin yhteisen viitekehyksen CO2-päästöjen tarkastelulle, on laskennassa kuitenkin aina tehtävä rajauksia ja tulkintoja, mitä laskentaan sisällytetään ja miten päästöjä lasketaan.

Luotettava tutkimustieto kaiken a ja o

"Kehitystyön alkuvaiheessa tehtiin linjaus, että työkalun päästökertoimien tulee perustua mahdollisimman luotettavaan tutkimustietoon ja niiden avoimeen saatavuuteen", kertoo Timo Huurinainen Ammattiopisto Luovista. Maksullisten palveluiden päästökertoimia tässä työkalussa ei ole käytetty.

Nyt on aika tarttua toimeen ja kokeilla hiilijalanjälkilaskentaa

Hiilijalanjälkilaskennan työkalu on oppilaitosten käytettävissä vuoden 2021 hiilijalanjäljen määrittämiseksi.

Työpajoista tietoa oppilaitosten lähtötiedoista

”Organisaation hiilijalanjäljen laskennassa suurin työ on yleensä tarvittavien kulutus- ja muiden lähtötietojen kokoaminen”, toteaa Kati Lundgren Sakky:sta.

Jotta laskuri olisi oppilaitoksille mahdollisimman käyttökelpoinen, on yhteisissä työpajoissa selvitetty, mitä lähtötietoja, missä muodossa ja millä tarkkuudella eri oppilaitoksissa on saatavissa. Nämä tiedot ovat otettu huomioon laskurin suunnittelussa ja useissa päästökategorioissa onkin useita vaihtoehtoisia tapoja laskea tai arvioida päästöjä.

“Työpajat ovat olleet tärkeä osa laskurin kehittämistyötä, sillä näin saamme otettua huomioon laajemman oppilaitosjoukon tilanteen ja näkemykset. Laskuri on helpompi ottaa käyttöön oppilaitoksissa, kun on voinut osallistua sen kehittämiseen työpajoissa”, Lundgren arvelee.

Infotilaisuuksien antia

Infotilaisuuksien kysymykset ja keskustelut ovat auttaneet VASKI-hankeen TP 7 laskurin kehittämisessä merkittävässä määrin. Ilman infotilaisuuksia laskurin kehitystyössä olisi jäänyt monta oppilaitoksille tärkeää seikkaa huomioimatta ja muutoksia on tehty laskuriin aivan loppuun asti. Nyt laskurin sisältö on edennyt infotilaisuuksien rinnalla ja laskurissa on pyritty huomioimaan eri oppilaitosten erityispiirteet. ”Kiitos siitä kuuluu kaikille infotilaisuuksiin osallistujille”, Tapio Pelto Syklistä kertoo.

VASKI-hankkeen edustaja tai yhteistyötaho, onhan kevään tärkein teemakuukausi jo kalenterissa?

Olethan tietoinen, että huhtikuussa 2023 järjestetään yhdessä VASKI-hankkeen, Saku ry:n Liikevirtaa kampanjan sekä monien muiden tahojen kanssa yhteistyössä Vaskihaaste-kampanja, joka koskettaa kaikkia Suomen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, niin aikuisia kuin nuoria. Kampanjaa on ollut valmistelemassa keskeiset ammatillisen koulutuksen toimijat.

Kampanjasta järjestetään etukäteen tiedotustilaisuuksia

Kampanjasta järjestetään ennakkosparraukset (tarkemmat tiedot ja liittymislinkki löytyy vaski.info/tapahtumat:

 • 17.1. klo 14-14:30
 • 22.2. klo 14-14:30 ja 
 • 22.3. klo 14-15

Webinaarit ovat sisällöltään erilaisia ja vievät koko ajan lähemmän konkreettista kampanjaa. Nämä ajankohdat kannattaa laittaa itselle jo nyt ylös. Webinaarit myös tallennetaan, jota kaikki osatoteuttajat pysyvät tilanteen tasalla. Materiaalia aletaan tuottaa tammikuussa kampanjaan ja niitä lisätään https://vaski.info/vaskihaaste/ .

Kampanjaa vartan tuotetaan tiedotteita, saatteita, diaesitys ym., joten oppilaitokselle tehdään kampanjaan osallistuminen mahdollisimman helpoksi. 

Haluan jo nyt sanoa, että tämä on merkittävin kokonaisuus, jolla aktivoidaan opiskelijoita. Opiskelijoiden takiahan me työtämme teemme, joten nyt on aika tarttua mahdollisuuteen. Tehdään yhdessä ensi huhtikuusta sellainen kokonaisuus, että saadaan tekemämme työ, ammatillinen koulutus ja sen kestävyysloikka näkyväksi. Yhdessä pystymme osallistamaan, aktivoimaan opiskelijoita, sekä saamaan myös valtakunnan median kiinnostumaan kestävästä ja vastuullisesta ammatillisesta koulutuksesta.

VASKIHAASTEEN sparraus-20221213_130315-Kokouksen tallenne.mp4

Yhdessä saamme opiskelijat mukaan ja kampanjan onnistumaan!

VASKI-hanke tekee yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa

Kuvassa on yliopettaja Kim Wrange Karelia-ammattikorkeakoulusta muistuttamassa vastuullisten johtajien tarpeellisuudesta.

Kohti vastuullista johtamista

Joulukuun alussa pidettiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen  ja VASKI-hankkeen yhteistyönä Kohti vastuullista johtamista -webinaari .

Aihe keräsi linjoille yli 80 kiinnostunutta kuulijaa aamupäivän aikana. Tilaisuuden keynote-puheenvuoron piti tutkija Ville Lähde BIOS-tutkimusyksiköstä  aiheena ”Koulutus ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudella”. Hän nosti esiin mm. koulutuksen tarpeen määritellä kansalaisuus uudella tavalla ja peräänkuulutti ”kertolaskun kansalaisuutta” ”yhteenlaskun kansalaisuuden” sijaan.

Siis enemmän ihmisten yhteenliittymistä verkostoissa, yhteisöissä ja järjestöissä. Tämä yhteinen webinaari avasi ainakin yhden uudenlaisen yhteistyön mahdollisuuden!

Vastuullinen johtaminen laajuus

Ylipäätään aamupäivän aikana nähtiin, että vastuullinen johtaminen on valtavan laaja aihe ja kuulimmekin hyviä esimerkkejä mm. yhteiskunnan odotuksista koulutuksenjärjestäjille, käytännön tekemisestä oppilaitosorganisaatioissa, opetussisällöistä, jne. Kysyimme myös osallistujien näkemyksiä vastuullisesta johtamisesta oman työn kannalta. Mielipiteet jakautuivat laajasti, mutta kolme nousi ylitse muiden: henkilöstön hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja viestintä ja vuorovaikutus.

Kiitos jokaiselle mukana olleelle aktiivisesta osallistumisesta.

Maria Runonen, Patrik Lindgren ja Jaana Tolkki 

Maiju Salonen vetämässä ryhmätyötä pöydän äärellä.

Ensi vuonna jatketaan innolla eteenpäin!

 

Terveisin VASKI-hankkeen koordinaatioryhmä:

Maiju Salonen, Pauliina Merikivi ja Virve Rinnola, Sataedu - pääkoordinaattori

Maria Runonen & Katariina Mustonen, Perho Liiketalousopisto

Tiina Taipale, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Tiina Nurmi & Leena Liukkonen Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Patrik Lindgren,  Optima Yrkesutbildning

Timo Huurinainen & Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta lanseerataan 8.6.2023 Satakunnassa järjestettävässä seminaarissa. Laita päivä jo nyt ylös!
Selaa VASKI-hankkeen tapahtumakalenteria ja tutustu kaikkiin tulossa oleviin tapahtumiin!
Siirry VASKI.info-tapahtumakalenteriin

Tietoa hankkeesta

 • VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä
 • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista
 • VASKI:n budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, joten sen suuruus on koko OPH:n ohjelmasta yli 70 %
 • Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys
 • VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia
 • Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta
 • Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan
 • VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Poistu listalta   |   Hallitse tilauksiasi   |   Näytä verkossa
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
https://vaski.info/
© VASKI-hanke