VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
vaskihanke, vastuullisuus; kestävä kehitys; ammatillinen koulutus
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Kestävyystiekarttaa rakennetaan yhdessä
Maiju Salonen vetämässä ryhmätyötä pöydän äärellä.

Kuva: Sataedun kehitysjohtaja Maiju Salonen työskentelee yhdessä pienryhmän kanssa.

Kuva: Ammatillisen koulutuksen toimintakehys vuonna 2030. Kuvan on laatinut Erkka Laininen Delfoi-kierrosten pohjalta. 

Työpajakiertue onnistuneesti takana

Kestävyystiekartan työpajakiertue on onnistuneesti takana. VASKI-hanke järjesti alueelliset työpajat 8.11 Oulussa, 9.11 Turussa, 23.11 Kuopiossa ja 24.11 Espoossa. Työpajat tavoittivat yhteensä 125 ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa. Työskentely pohjautui Delfoi-menetelmällä tehtyihin kyselyjen tuloksiin ammatillisen koulutuksen maailmankuvasta sekä toimintakehyksestä v. 2030.  

Katse tulevaisuuteen

Työpajoissa konkretisoitiin, miten muutos näkyy vuonna 2030 ammatillisen koulutuksen johtamisessa ja toimintakulttuurissa, henkilöstön osaamisessa, pedagogiassa ja oppimisympäristöissä sekä kumppanuuksissa.

Työpajat tuottivat arvokasta materiaalia

Aktiivinen keskustelu tuotti paljon hyvää materiaalia, josta tullaan julkaisemaan kooste alkuvuodesta. Kestävyystiekartan laadinta ja konkretisointi jatkuu ottamalla mukaan opiskelijoita, työ- ja elinkeinoelämää, muita koulutusasteita sekä järjestöjä. Asiantuntijoina tässä prosessissa toimivat Erkka Laininen ja Metodix Oy:n osaajat.

Kevään työpajapäivät

Seuraava alueellinen työpajakierros järjestetään maaliskuussa 2023:
- Länsi-Suomi, Ulvila 13.3.
- Pohjois-Suomi, Oulu 15.3.
- Etelä-Suomi, Espoo 27.3
- Itä-Suomi, Kuopio 29.3.

Kevään työpajoissa pääsee konkreettisesti vaikuttamaan tiekartan sisältöihin.

Kestävyystiekarttaa kootaan Thinglink -ympäristöön, ja tätä työtä koordinoi pelialan asiantuntija Saija Ketola Sataedusta. Kestävyystiekartta lanseeraustilaisuus järjestetään to 8.6.2023 Porin Yyterissä.  

Laita päivämäärät jo kalenteriisi! Ilmoittautumiset avataan ensi vuoden puolella. 

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta lanseerataan 8.6.2023 Satakunnassa järjestettävässä seminaarissa. Laita päivä jo nyt ylös!
Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot VASKI-koordinaattoreille

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Vuoden 2022 laatupalkinnon teemana oli kestävä kehitys.

”Kestävän kehityksen kysymyksiä ja ilmastonmuutoksen haasteita ratkotaan joka päivä työpaikoilla. On tärkeää, että ammatillinen koulutus tarjoaa osaamista näiden teemojen käsittelyyn. Meidän on varmistettava, että jokainen ammattiin opiskeleva saa taitoja, joilla olla mukana rakentamassa maallemme ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta.” ( Li Andersson.) 

Arvioivan toimikunnan mukaan hakemukset olivat korkeatasoisia ja toimijat erottautuivat muista erinomaisuudellaan kestävän kehityksen edistämisessä.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Toiminta perustuu henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisiin arvoihin: edelläkävijyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Arvojaan toteuttaen koulutuksen järjestäjä edistää osallisuutta, hyvinvointia ja elinvoimaa omassa oppilaitosyhteisössä ja alueellaan. 

YK:n kestävän tulevaisuuden 2030 tavoitteet: hyvä koulutus, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, vastuullinen kuluttaminen ja ilmastoteot ovat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän strategisia painopisteitä. Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu integroituvat osallistavilla toimintaprosesseilla koulutuksen järjestäjän koko toimintaan, ja niitä toteutetaan samansuuntaisena ja luontevana osana arkea sekä oppilaitoksessa kaikilla tasoilla että kumppanuusverkostossa.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä edistää erinomaisesti kestävää kehitystä vahvistamalla samanaikaisesti kaikkia ulottuvuuksia: ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.

Opiskelijat on valittu kestävän tulevaisuuden keskeisiksi toimijoiksi, jotka vievät muutosta ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä strateginen valinta näkyy eheänä arvoketjuna oppilaitoksesta työelämään. Taloudellisia resursseja käytetään kestävällä tavalla resurssiviisaus ja kiertotalouden mahdollisuudet yhteistyöverkostoissa huomioiden.

Opiskelijoiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työllistymistä tuetaan yksilöllisillä opintopoluilla ja sopivalla tuella. Yhteistä vastuuta kannetaan myös alueen kaikkien asukkaiden mahdollisuudesta työelämään. Alueen kulttuuriperintöä ja monikulttuurisuutta ylläpidetään ja kehitetään arvokkaana osana ammatillista koulutusta. 

Perho Liiketalousopisto

Perho Liiketalousopiston toimintaa ohjaavat arvot: edelläkävijä, palveleva, innostava ja vastuullinen. Perho Liiketalousopistossa on poikkeuksellisen hienosti toimiva tiimiorganisaatio, jossa toimivallan jako toteutuu aidosti ja johon kytkeytyy yhteistyön henki. Toiminnasta välittyy positiivisuus kehittämiseen. Kaikilla tasoilla on ymmärretty toiminnan kehittämisen merkitys. Perho Liiketalousopiston yhteistoiminnallinen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja uudistamisen toimintamalli toimii erinomaisesti. 

Perho Liiketalousopisto on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kestävän kehityksen edistämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Kestävä kehitys on strategian keskiössä ja läpäisee koko toiminnan. Perho Liiketalousopiston toiminnassa toteutuvat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet, ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän arvon luonnin osalta tietoa kerätään vuosittain laadittavaan vastuullisuusraporttiin (GRI). Kestävä kehitys ymmärretään laajasti ja sitä toteutetaan vahvasti ja monipuolisesti. 

Lähde: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/kestavaa-kehitysta-laaja-alaisesti-edistaneet-koulutuksen-jarjestajat-palkittiin

Osatoteuttajan terveiset: Kpedun ajatuksia kestävästä logistiikka-alan opetuksesta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on hyvässä vauhdissa auto- ja logistiikka-alojen uuden oppimisympäristön rakentaminen. Uudet suunnitelmat edistävät kestävää kehitystä monella tavalla. Päätinkin jakaa ajatuksiamme Kestävän kehityksen liikenne-teemakuukautena.

Kestävän kehityksen teemakuukaudet 2022-2023 ammatilliseen koulutukseen. vaski.info/tyokalupakki. Yhteistyössä VASKI-hanke ja KESTU-hanke

Uuden oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintojen tehostaminen, sekä kestävän kehityksen huomioiminen opetuksessa ja tilojen toiminnoissa.  Näin koko kokonaisuus edistää oppilaitoksemme vihreää siirtymää. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitu myös rakennuksen energiatehokkuuden ratkaisuja mahdollisimman monipuolisesti, mikä vähentää oppilaitoksen hiilijalanjälkeä.

Jalanjäljet.

Uuteen oppimisympäristöön tulee paljon toimintoja: keskusvarasto, nykyaikainen kevyen kaluston opetuskorjaamo, raskaan kaluston huolto- ja pesuhalli. Rakenteilla on myös uusia vihreitä käyttövoimia hyödyntävien raskaiden ajoneuvojen korjaustila, jossa on huomioitu esimerkiksi ilmanvaihdon suositukset kaasukuorma-autojen korjauksissa.

Sähköautojen lataus oppilaitoksessa

Henkilöautoille on tulossa useita latauspaikkoja, jotka tulevat palvelemaan korjaamon ja koulutusyhtymän henkilökunnan tarpeita. Näiden lisäksi oppimisympäristön parkkialueelle tulee myös yleistä pysäköintialuetta, jonne sijoitetaan yleisiä sähköauton latauspisteitä, joita voi käyttää kuka tahansa vaikkapa kampusalueella asuva tai vieraileva oman autonsa lataukseen.

sähköauton lataus -logo

Keskusvarasto valjastaa paikalliset toimijat

Keskusvarasto tulee palvelemaan koko koulutusyhtymää ja sen ylläpitoa ja jakelua tulevat hoitamaan logistiikan opiskelijat osana ammatillista osaamisen hankkimista. Keskusvarastoon tulee myös rengashotelli, jonne varastoidaan koulutusyhtymän kampusalueen autojen renkaat. Opiskelijavoimin hoidetaan oman kevyen ja raskaan kaluston huolto- ja korjaustyöt. Näitä toimintoja voidaan alkaa tuottaa nyt täysin paikallisesti, mikä tietysti tehostaa toimintaa, tuo säästöä ja vähentää päästöjä.

Piirroskuva huoltamorakennuksesta.

Simulaattorit vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä

 

Logistiikan opetuksessa tullaan edelleen hyödyntämään simulaattoreita monipuolisesti osana ajo-opetusta ja ammattipätevyyttä. Logistiikan opettajien ja kuorma-autokaluston resurssit on suunniteltu hyvin tehokkaasti. Simulaattoreita hyödynnetäänkin ahkerasti ja korkea käyttöaste vähentää päästöjä ja on vastuullista sekä kestävää kouluttamista.

Ihminen simulaatiokoneen ratissa.

Jutun kirjoittaja on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston lehtori, auto- ja logistiikka-alan tutkintovastaava Markus Ihohanni osana Kestävän kehityksen teemakuukausi-tempausta

Osaamista pitää kehittää

VASKI-hakkeen työpaketti 4 tuo yhteen oppilaitokset, joiden tavoitteena on rakentaa kestävän tulevaisuuden mahdollistavaa ammatillista koulutusta. Työpaketissa luomme yhteistä kuvaa siitä, millaisin pedagogisin ratkaisuin ja millaisissa oppimisympäristöissä kestävyyttä edistävä koulutus toteutuu.

Tavoitteena on koulutus, joka nojaa vahvasti ekososiaalisen sivistyksen ajatukseen ja kesällä julkaistuun GreenComp-kestävyyskompetenssien viitekehykseen. Työpaketin verkostotapaamisessa 15.11. kävi ilmi, että työ kestävyyden integroimiseksi koulutuspolkuihin etenee monin tavoin. Tällä hetkellä monet oppilaitokset paitsi nivovat kestävyyssisältöjä tutkintoihin, myös rakentavat uusiin valinnaisiin kestävä kehitys – ja ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosiin erilaisia toteutuksia.

Uudet koulutussisällöt tekevät näkyväksi sen, että oppilaitosten henkilökunnan osaamisen kehittäminen muutoksen läpiviemiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Oppilaitoskentältä löytyy jo valtavasti esimerkkejä siitä, miten erilaiset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt tukevat kestävyysnäkökulmien tuomista osaksi koulutusta.

Viimeisin verkostotapaaminen oli kannustava osoitus siitä, miten monipuolista työtä VASKI-verkoston oppilaitoksissa tehdään.  Nyt onkin aika alkaa oppia toisiltamme ja käynnistää ammatillinen yhteistyö ja yhteistoiminnallinen kehittämistyö.

Terveisin työpaketti 4:sen koordinaattorit Tiina Taipale Syklistä ja Katariina Mustonen Perho Liiketalousopistosta

Selaa VASKI-hankkeen tapahtumakalenteria ja tutustu kaikkiin tulossa oleviin tapahtumiin!
Siirry VASKI.info-tapahtumakalenteriin

Tietoa hankkeesta

  • VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä
  • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista
  • VASKI:n budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, joten sen suuruus on koko OPH:n ohjelmasta yli 70 %
  • Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys
  • VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia
  • Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta
  • Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan
  • VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Poistu listalta   |   Hallitse tilauksiasi   |   Näytä verkossa
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
https://vaski.info/
© VASKI-hanke