VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
vaskihanke, vastuullisuus; kestävä kehitys; ammatillinen koulutus
facebook  twitter  linkedin  instagram 
VASKI-hankkeen uutiskirje. Syksyinen tervehdys! Tämä on valtakunnallisen VASKI-verkoston koordinointihankkeen kolmas uutiskirje, josta löytyy inspiroivaa tietoa sekä VASKI-osatoteuttajille että hankkeen ulkopuolisille tahoille.
Hyvä ja vaikuttava viestintä syntyy aina teoista

kolme kokkia ammattikeittiössä

Vastuullisuusviestintä näkyy jokaisessa arjen kohtaamisessa.

VASKI-hankkeen 3. työpaketissa syksyn sparraushetket käynnistyivät vastuullisen viestinnän teemalla. Aamun ryhmäkeskusteluissa vastuullisuuden viestimisestä kuultiin kirkkaita ajatuksia ja hienoja esimerkkejä oppilaitosten arjesta. Keskusteluja summasi yhteen esityksessään Syklin vastuullisuuden ja viestinnän asiantuntija Marja Kurkela. Iso kiitos erittäin hyvistä keskusteluista!

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi osa mainetta

Tarve viestiä kestävän kehityksen toimenpiteistä kasvaa tällä hetkellä monessa oppilaitoksessa. Vähintään omista hiilipäästöistä ja tavoitteista siihen liittyen haluttaisiin kertoa mahdollisimman nopeasti. Ajatus taustalla on ehkä se, että kunhan vain kerromme olevamme vastuullinen toimija, meille hakeutuu parhaimmat opiskelijat ja paras henkilökunta. Oppilaitoksen mainetta kestävän kehityksen toimijana halutaan ehkä vahvistaa myös omistajiin ja työelämäkontakteihin päin. Organisaatioiden arvoihin ja toimijuuteen kohdistuu enenevässä määrin paineita myös paikallisyhteisöjen suunnasta. Tämä voi kuitenkin olla mahdoton tehtävä viestinnän tiimille. Viestintä kun ei voi keksiä jotain, mitä ei ole olemassa.

Luottamus ansaitaan rehellisyydellä

Vastuullisuuden viestimisessä kaikki lähtee sisältä. Vastuullinen organisaatio on avoin ja läpinäkyvä – niin saavutuksistaan kuin niistä asioista, joihin on vielä matkaa. Luottamus ansaitaan rehellisyydellä. Sparraushetkessä koettiin hyviä oivalluksia tähän liittyen: ”ymmärsin, että kaikki mitä minä teen, on viestintää” ja “ei voida sanoa, että ollaan avoimia ja sitten pidetään kaikki ovet aina kiinni”.

Vastuullisuusviestintä lähtee strategiasta

Asioiden konkretisoiminen omassa sisäisessä viestinnässä on ensisijaisen tärkeää. Ilman sisäistä ymmärrystä ja toiminnan ja tavoitteiden kokonaisuuden jäsennystä, on huono lähteä viestimään ulospäin. Sisäinen vastuullisuuden johtaminen, johtamisviestintä ja koko organisaation viestinnän arki on tärkeää nivoa näiden, ehkä isojenkin toiminnan muutosten edistämiseen. Niin oppilaitoksen arjen tekeminen kuin vastuullisuudesta viestimisen tulisi pohjautua strategiaan. 

GreenComp The European sustainbility competence framework.
GreenComp-viitekehys tukee opetuksen uudistamista

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii kestävyyskasvatuksen asettamista myös ammatillisen koulutuksen ytimeen. Hiljattain julkaistu GreenComp -viitekehys viitoittaa sitä, millaisia kompetensseja ja osaamisia kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii oppijoilta.

Näin GreenComp toimii myös ammatillisen opettajan tukena koulutusta kehittäessä. VASKI-hankkeessa pääsimme kuulemaan Opetushallituksen Helena Suomelan ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen Niina Mykrän esitystä kestävyysosaamisista. VASKI-hankkeen osallistujat löytävät tilaisuuden tallenteen VASKI-hankkeen Työpaketti 4:n kanavalta.

GreenCompiin kokonaisuudessaan voi tutustua tästä. 

Vastuullinen johtaminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen käyvät käsi kädessä

VASKI-hankkeessa on nyt valmistunut osaamisen kehittämisen kartoituksen malli. Kartoituksen idea on identifioida keskiset osaamisen tarpeet ja vahvuudet. Olemme koko prosessin aikana keskustelleet moneen kertaan, mitä osaamista tarvitsemme tänään sekä erityisesti tulevaisuudessa. VASKI-verkoston jäsenet löytävät lisätietoa verkoston VASKI-TEAMS:stä ja muut patrik.lindgren@optimaedu.fi.

 

Osaamisen kehittämisen suunnitelma-malli auttaa kartoittamaan osaamistarpeita

Työpaketin vetäjä Patrik Lingren on huomannut, että kestävän kehityksen asioissa on kuilu siinä, mitä ihmiset haluavat ja mitä todellisuudessa saamme lopulta aikaan. Mitä pienempi tämä kuilu on, niin sitä paremmin olemme onnistuneet toteuttaa tavoitteitamme. Johtamisessa korostuu yhteisten tavoitteiden asettaminen. Otamme haasteen vastaan ja yritämme luoda mallin, joka palvelee jokaista ammatillisen koulutuksen järjestäjää henkilökunnan määrästä riippumatta.

Luulen, että koulutusmaailma uskoo vahvasti, että tämä kuilu voidaan kaventaa vahvistamalla oppimalla uutta. Seuraava askel työpaketissa onkin luoda osaamisen kehittämisen suunnitelma-malli. Tarkoitus on antaa ehdotuksia, miten voimme edistää henkilöstön osaamisen kehittymistä. 

Ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän vaikutukset jokaiseen ammattialaan ovat nousseet välttämättömiksi osaamistarpeiksi.

Osaamisen kehittämisen-työpaketin seuraava kokous on 4.10.2022 klo 12.00 verkossa.

Jalanjälkiä hiekassa.
Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälki kiteytymässä

VASKI-verkostolaiset kokoontuivat Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta -kehittämistyöpajaan syyskuussa. Päivän teemoina oli keskustella laskentaan liittyvistä kysymyksistä kolmen eri oppilaitoksen case-esimerkkien pohjalta. Lisäksi hiilijalanjälkilaskennassa sukellettiin syvemmälle ja perehdyttiin Scope 3 laskennan maailmaan. Pienryhmissä keskusteltiin ennakkotehtävien pohjalta siitä, miten koulutuksen järjestäjät saavat materiaalivirtoja laskettua omasta organisaatiosta.

Päivä oli antoisa ja pienryhmäkeskustelujen tuotoksia käytetään laskentatyökalun kehittämiseen, toteaa Timo Huurinainen Ammattiopisto Luovin laatupäällikkö ja työpaketin vetäjä.

 

Ukrainan sota on pistänyt eurooppalaiset energiamarkkinat myllerrykseen. Samalla tuo myllerrys on nostanut voimakkaasti eri energiamuotojen hintoja. EU:n tasolla etsitään ratkaisuja hintojen nousun hillintään. Yhtenä ratkaisuna pienentää energialaskua on ollut esillä energian kulutuksen pienentäminen. Esimerkkeinä tästä on vaikkapa kodissa/työpaikalla lämpötilan pienentäminen yhdellä asteella. Riippuen laskentatavasta se pienentää energiatarvetta 5–7 %.

Tältä osin tavoitteet istuvat hyvin myös hiilijalanjäljen pienentämiseen, kun energiaa kuluu vähemmän niin myös hiilijalanjälki pienenee.

Kiinnostavat tapahtumat jatkuvat!
Asiantuntijatuki oppilaitoksille

Yhä useampi oppilaitos pyrkii vaikuttavaan vastuullisuustyöhön. Kestävän tulevaisuuden ohjelmatyössä voidaan hyödyntää erilaisia sertifiointeja, kuten OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia, Ekokompassia tai ISO140001-järjestelmää.

Kestävän tulevaisuuden ohjelmatyössä tärkeää on johdon sitoutuminen ja ohjelmatyön tarvittava resursointi. Usein muutakin tukea tarvitaan. Erityisesti muiden oppilaitosten ohjelmatyöstä oppiminen on avuksi. VASKI-hanke tarjoaakin mahdollisuuden jakaa ohjelmatyön onnistumisen avaimia vertaistapaamisissa. Lue lisää VASKI -tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan:

Tulevat Tapahtumat › asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön › – VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Vastuullisuuspolkuvalmennus ohjaa oikealle tielle

VASKI-hankkeen Alueiden ja työelämän kehittämisen (TP6) hybridityöpajaan 5.10. klo 12-14.00, jossa keskitytään vastuullisuuspolkuvalmennukseen.

Lisätiedot siirtymällä alla olevan painikkeen kautta tapahtumakalenteriin tai tiina.nurmi@lhhk.fi.

Vertaistapaamiset kestävän kehityksen ohjelmatyön tueksi

Vertaistapaamiset ovat osa VASKI-hankkeen työpaketti 8:n kestävän kehityksen ohjelmatyön tukea! Tervetuloa jakamaan kokemuksia muiden oppilaitosten edustajien kanssa kestävän kehityksen ohjelmatyön etenemisestä ja onnistumisen avaimista. Vapaamuotoisissa vertaistapaamisissa kuulemme pienet alustukset ja käymme löyhästi fasilitoitua keskustelua ohjelmatyön edistämisestä.

 

 • Pe 28.10 klo 9-11: Henkilöstön innostaminen ja koulutus
 • Pe 25.11. klo 9-11: Parhaat oivallukset ja epätoivon selätykset

Lisätiedot siirtymällä alla olevan painikkeen kautta tapahtumakalenteriin tai tiina.taipale@sykli.fi.

Selaa VASKI-hankkeen tapahtumakalenteria ja tutustu kaikkiin tulossa oleviin tapahtumiin!
Siirry VASKI.info-tapahtumakalenteriin
Alueelliset työpajat kruunaavat hankkeen loppuvuoden työskentelyn

Kestävyystiekarttatyö etenee ja kerätyn aineiston pohjalta järjestetään alueelliset työpajat, joissa pureudutaan muun muassa tiekartan rakenteeseen ja sisältöihin. Ilmoittaudu tästä! Työpajaprosessi on kaksivaiheinen: ensimmäiset alueelliset samansisältöiset työpajat järjestetään marraskuussa ja toiset maaliskuussa.

 

Työpajojen lisäksi tiekarttatyötä edistetään työskentelyllä eDelphiympäristössä.

 

Kestävyystiekarttatyön rakentamisen tukena toimivat Opetushallitus, OKKA-säätiön Erkka Laininen sekä Metodix Oy:n asiantuntijat. Mukaan kestävyystiekarttatyöhön kutsutaan koko VASKI -verkosto, muut koulutuksenjärjestäjät, muut kehittämisohjelman hankkeet sekä sidosryhmät, kuten opiskelijat, työelämän edustajat ja muiden koulutusasteiden toimijat.

 

Alueellisilla työpajoilla varmistetaan laaja saavutettavuus sekä alueellisten näkökulmien esiin nostaminen. Osallistuja voi vapaasti valita, mihin alueelliseen työpajaan haluaa osallistua. Tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista.

 

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta julkaistaan 8.6.2023 Satakunnassa järjestettävässä seminaarissa.

TULE MUKAAN LAATIMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESTÄVYYSTIEKARTTAA LIVE-työskentelyt järjestetään keskenään samanlaisina alueellisina työpajoina: Pohjois-Suomi 9.11. klo 10-14:30 (Luovi, Oulu) Länsi-Suomi 10.11. klo 10-14:30 (TAI, Turku) Itä-Suomi 23.11. klo 10-14:30 (Sakky, Kuopio) Etelä-Suomi 24.11. klo 10-14:30 (Omnia, Espoo)   Aluetyöpajat toteutetaan klo 10-14.30. Mukana Erkka Laininen (OKKA-säätiö). Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.10 tästä linkistä.  Ilmoittautuneille lähetetään eDelphi-kysely ennakkotyöskentelyn pohjaksi   Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttatyö etenee Kestävyystiekarttatyö käynnistyi keväällä yhteisellä arvokeskustelulla ja jatkui visiotyöpajatyöskentelyn merkeissä AMKE-päivillä. Näiden lisäksi aineistoa kerättiin eDelphi-ympäristössä toteutetuilla kyselyillä. Alueelliset työpajat Kerätyn aineiston pohjalta järjestetään alueelliset työpajat, joissa pureudutaan muun muassa tiekartan rakenteeseen ja sisältöihin. Työpajaprosessi on kaksivaiheinen: ensimmäiset alueelliset samansisältöiset työpajat järjestetään marraskuussa ja toiset maaliskuussa. Työpajojen lisäksi tiekarttatyötä edistetään työskentelyllä eDelphi-ympäristössä. Kestävyystiekarttatyön rakentamisen tukena toimivat Opetushallitus, OKKA-säätiön Erkka Laininen sekä Metodix Oy:n asiantuntijat. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia Alueellisilla työpajoilla varmistetaan laaja saavutettavuus sekä alueellisten näkökulmien esiin nostaminen. Osallistuja voi vapaasti valita, mihin alueelliseen työpajaan haluaa osallistua. Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta julkaistaan kesäkuussa 2023 Satakunnassa järjestettävässä seminaarissa. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan mahdollisimman pian.
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
vaskihanke, vastuullisuus; kestävä kehitys; ammatillinen koulutus

Tietoa hankkeesta

 • VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä
 • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista
 • VASKI:n budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, joten sen suuruus on koko OPH:n ohjelmasta yli 70 %
 • Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys
 • VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia
 • Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta
 • Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan
 • VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Poistu listalta   |   Hallitse tilauksiasi   |   Näytä verkossa
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke
https://vaski.info/
© VASKI-hanke